UBND
HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH
(PHIÊN BẢN WEB)
Phần mềm tra cứu thông tin về thủ tục, hồ sơ hành chính và đánh giá chất lượng dịch vụ tại các quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội
Bản quyền thuộc về Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội
Đơn vị phát triển Công ty TNHH Giải Pháp CNTT Thuận An - Điện thoại hỗ trợ: 04 62732736 - 04 66553748 - Email: thuan.an.ho.tro.ky.thuat@gmail.com
Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội - Điện thoại hỗ trợ: 04-35123053